Kontakty

Gonna s.r.o.
Antona Bernoláka 2170/45, 010 01 Žilina

IČO: 52 161 986
DIČ: 212 091 6303 
IČ DPH: SK212 091 6303

číslo účtu: IBAN SK5783300000002401566098

kontakt: eshop@sdetmi.com
mobil: +421 911 099 059, 903 176 134

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 71488/L

 

ORGÁN DOZORU:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

e-mail: za@soi.sk